PARASORB® Fleece, PARASORB® Fleece HD (vyšší koncentrace kolagenu, pro větší kostní defekty), PARASORB® Fleece Genta HD (s antibiotickou ochranou)

PARASORB® Fleece,
PARASORB® Fleece HD
(vyšší koncentrace kolagenu, pro větší kostní defekty), PARASORB® Fleece Genta HD (s antibiotickou ochranou)

PARASORB® Fleece/ PARASORB® Fleece HD/PARASORB® Fleece Genta HD jsou vstřebatelné vrstvy pokládané na ránu a do rány, které se vyrábí z kolagenu ekvinního (koňského) původu, velmi speciálním postupem a podle nejpřísnějších kvalitativních požadavků. Tento postup využívá jako výchozí materiál stejnou biomatrici, jaká se používá při výrobě membrán ke krytí defektů mozkových blan (tvrdé mozkové pleny) a tím garantuje u produktu maximální čistotu a vynikající biokompatibilitu.   

Oblasti použití

PARASORB® Fleece/ PARASORB® Fleece HD/PARASORB® Fleece Genta HD jsou:

 • zastavení krvácení po extrakcích zubů resp. zákrocích v oboru čelistní chirurgie
 • krytí kostních defektů
 • lokální hemostáza a tamponáda v čistých, čistě kontaminovaných a kontaminovaných dutinách ran
 • k zastavení krvácení po extrakcích zubů resp. zákrocích v oboru čelistní chirurgie s vysokým rizikem infekce, doporučujeme použít PARASORB® Fleece Genta HD

Efektivní lokální hemostáza a podpora hojení rány

PARASORB® Fleece/ PARASORB® Fleece HD/PARASORB® Fleece Genta HD mají m.j. pozitivní vliv na srážení krve: po kontaktu s krví se trombocyty shlukují na kolagenových vláknech a spouštějí reakci srážení.

Hemostyptika na bázi kolagenu se osvědčila jako zřetelně efektivnější než želatinové houby nebo celulóza. Tělo je rychle a úplně vstřebá, přičemž nativní kolagen podporuje granulaci a epitelizaci (Silverstein 1981, Stemberger 1992). Kolagen netvoří jen vodítko pro reakci tkáně, které aktivně podporuje difuzi a přilnutí aktivně se dělících buněk, ale působí také jako chemotaktický stimul.

PARASORB® Fleece/ PARASORB® Fleece HD/PARASORB® Fleece Genta HD jsou schopny na základě svojí houbovité struktury přijímat velké množství tekutiny. Tímto čistě mechanickým postupem se zachytí materiál, bakterie, fibrinové povlaky atd. odpuzené při absorpci sekretu. Volné vyplnění rány a efektivní zástava krvácení brání tvorbě hematomu.   

PARASORB® Fleece/ PARASORB® Fleece HD/PARASORB® Fleece Genta HD – víc než jen hemostyptikum!

Oproti tradičním hemostyptikům, jako je oxidovaná celulóza nebo želatina, nabízejí  

PARASORB® Fleece/ PARASORB® Fleece HD/PARASORB® Fleece Genta HD řadu dalších výhod:

 • úplné vstřebání a tím odpadá druhý zákrok
 • efektivnější hemostatický účinek
 • velmi dobrá biokompatibilita, protože jde o materiál příbuzný tělu.
 • -   podpora tvorby nových cév (angiokonduktivita)
 • podpora růstu kostí (osteokonduktivita)
 • lepší hojení rány
 • stabilní pH a tím snížení nebezpečí zánětlivých reakcí
 • opčně s antibiotickou ochranou (jen PARASORB® Fleece Genta HD)

Na základě speciálního postupu výroby (úplná rekonstituce kolagenu) a použití ekvinního výchozího materiálu se však

PARASORB® Fleece/ PARASORB® Fleece HD/PARASORB® Fleece Genta HD vyznačují ještě dalšími vlastnostmi: 


Zvlášť jemná mikrostruktura Vysoká čistota kolagenu Ekvinní kolagen

» stabilní struktura, i ve vlhkém stavu » Téměř žádný potenciál infekce » vysoká bezpečnost produktu (BSE/TSE)
» jednoduché stříhání » Téměř žádný imunologické riziko » etnická / náboženská nezávadnost
» fixace není nutná » možnost vazby proteinů (růstové faktory)  
» příčné zesíťování bez chemických přísad, proto nehrozí nebezpečí zbytků  
» mikrostruktura umožňuje zarůstání osteoblasty  
» rychlá integrace do okolní tkáně  

Jaké jsou zkušenosti s produkty PARASORB® Fleece/ PARASORB® Fleece HD/PARASORB® Fleece Genta HD ?

Použití kolagenových produktů pro budování a zachování kostní hmoty, je již mnoho let součástí standardní terapie v zubním lékařství a čelistní chirurgii. Tisíce případů použití produktů

PARASORB® Fleece/ PARASORB® Fleece HD/PARASORB® Fleece Genta HD v tuzemsku i zahraničí, dokládají účinnost a spolehlivost těchto produktů. To platí stejným způsobem pro ostatní osvědčené dentální produkty firmy RESORBA.

Velikost balení


REF Název Rozměry Jednotkabalení        PZN

DK-1836 PARASORB® Fleece 1,8 x 3,6 cm 12 hub 1221068
DK9001 PARASORB® Fleece 7 x 3 cm 5 hub 1221200
DK8001 PARASORB® Fleece HD 7 x 3 cm 5 hub 1221192
MK25 PARASORB® Fleece Genta HD 2,5 x 2,5 cm 5 hub 1221074

PARASORB® Fleece:
1 cm² kolagenové houby obsahuje 2,8 mg ekvinních, nativních kolagenových fibril

PARASORB® Fleece HD:
1 cm² kolagenové houby obsahuje 5,6 mg ekvinních, nativních kolagenových fibril

PARASORB® Fleece Genta HD:
1 kolagenová houba s gentamicinem velikosti 2,5 x 2,5 x 0,5 cm obsahuje 35 mg ekvinních, nativních kolagenových fibril

25 mg síranu gentamicinu odpovídá 13,82 - 17,88 mg gentamicinu