Impresum

Dodavatel

RESORBA Medical GmbH 

Am Flachmoor 16
90475 Nürnberg
Sídlo: Německo, Norimberk

Jednatelé: Christopher Meredith, Mary Tavener
Sídlo: Německo, Norimberk
Rejstříkový soud: Německo, Norimberk HRB 25747

Fon: +49 (0) 9128 / 91 15 0
Fax: +49 (0) 9128 / 91 15 91
www.resorba.com

DIČ: DE 266 455 183


Upozornění
k používání

Autoské právo

Obsah a struktura našich webových stránek jsou chráněny autorským právem. Reprodukování informací nebo dat, zejména používání textů, a to i zkrácených, nebo, obrázků musíme předem schválit.

Vyloučení záruky

Informace na svých webových stránkách pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme. Přesto může dojít ke změnám, které nezaznamenáme. Proto neodpovídáme ani. neručíme za aktuálnost, správnost a úplnost námi poskytovaných informací. Totéž platí pro všechny ostatní webové stránky,na které odkazujeme prostřednictvím hyperlinku. Neodpovídáme za obsah stránek, na které se dá dostat na základě námi uvedených spojení.

Kromě toho si vyhrazujeme právo poskytované informace měnit nebo doplňovat.