Šicí materiál

V přírodě se musejí zraněné nebo porušené vrstvy tkáně rychle uzavřít, aby zůstala zachována celistvost a funkce organizmu. Člověk tento postup od přírody převzal.

Cílem moderního ošetření ran je přitom v první řadě zachování ještě intaktní tkáně a podpora poškozených částí. Naše šicí materiály na bázi biokompatibilních surovin umožňují cílené použití u každého druhu ošetření ran a garantovanou co nejlepší slučivost tkání.  

Chirurgický šicí materiál slouží jako typický zdravotnický prostředek pro ošetření tkání. Většina ran se ještě stále uzavírá šitím. Největší význam přitom mají mechanické vlastnosti použitých materiálů, aby dočasně nahradily ztracenou pevnost.

Vstřebatelné materiály (např. PGA RESORBA) podporují procesy přirozeného ošetření, dokud se tvar a funkce neobnoví. Pak se v organizmu rozloží.

Nevstřebatelná vlákna (např. MOPYLEN) zaručují trvalou podporu a nejlepší biokompatibilitu, jak je požadována zejména u dlouhodobých implantátů.